Contact

Elien@tater.be
09 278 45 95
Dreef 1 bus 0101
9850 Merendree (Nevele)

Je kan bij mij terecht voor:

Taalstoornissen
Leerproblemen/ leerstoornissen

Elien studeerde in 2017 aan de hogeschool Vives als bachelor in de logopedie. Ze deed ervaring op als logopediste in een zelfstandige praktijk en in verschillende scholen als zorgleerkracht. Daar werkte ze met kinderen en jongeren met taal-en leerstoornissen en anderstalige nieuwkomers. 

In 2022 vervoegde Elien het TATER-team waar ze met veel enthousiasme de kinderen en jongeren met leer-en taalstoornissen zal begeleiden. Naast haar werk als logopediste zet Elien zich in als zorgleerkracht. 

Elien is geconventioneerd, wat betekent dat zij de tarieven gebruikt die opgelegd worden door het RIZIV.