Ida Walgraef

januari2015 112Achtergrond

Ida studeerde in 2007 af aan de Universiteit Gent als Master in de logopedie. Zij kon onmiddellijk starten op haar stageplaats in een groepspraktijk voor logopedie te Ninove. Daar werkte ze voornamelijk met kinderen met leerproblemen en articulatieproblemen.

Een half jaar later kwam daar een halftijdse tewerkstelling in woonzorgcentrum Zonnebloem te Zwijnaarde bij.

In 2008 maakte zij reeds een eerste keer kennis met Wendy en Sarah door een korte vervangingsopdracht.

Ida startte in 2010 met het postgraduaat ‘vroegdetectie en vroegbegeleiding bij ontwikkelingsstoornissen’ aan de Artevelde Hogeschool. Hierna bleef zij zich in binnen- en buitenland bijscholen in de prelogopedie. Intussen is zij ook gecertificeerd Hanen-therapeut.

Na enkele omzwervingen vallen in september 2014 alle puzzelstukjes op hun plaats en vervoegt Ida met veel plezier het Taterteam.

Verder werkt zij halftijds voor HoGent, waar zij meewerkt aan onderzoek naar de spraak- en taalontwikkeling bij kinderen die geboren worden met een schisis.

Doelgroep

Vanuit haar ervaring werkt Ida met elke leeftijdsgroep.

Problematieken waar zij vaak mee werkt zijn eet-, drink- en communicatieproblemen bij baby’s en peuters, leerproblemen en neurologische spraak- en taalstoornissen.

Lidmaatschappen

Ida is erkend lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL). Zij is eveneens geconventioneerd, wat betekent dat zij zich ertoe verbindt de tarieven te volgen die opgelegd worden door het RIZIV.