Leen Van Braeckel

Achtergrond
Leen studeerde in 2012 af aan de Arteveldehogeschool als bachelor in de logopedie. Waarna ze ook de bachelor na bachelor in het buitengewoon onderwijs volgde.
Als logopediste doet ze haar eerste ervaringen op tijdens diverse interim opdrachten binnen multifunctionele centra (MFC) en het buitengewoon onderwijs (BuBaO en BuSO). Ze werkte er met kinderen en jongeren met een verstandelijke, motorische of meervoudige beperking.
Begin 2015 start ze in het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) Sint-Lievenspoort te Gent. Ze werkt er gedurende 1 jaar met kinderen en jongeren met complexe leer-, taal- en ontwikkelingsstoornissen.
Deze ervaringen zet ze vandaag met enthousiasme in om kinderen en jongeren te begeleiden binnen TATER, Multipraktijk Logopedie en Psychologie.
Naast haar werk als logopediste zet Leen zich in als PAB-assistente bij personen met een beperking.

Doelgroep
Vanuit haar ervaring werkt Leen voornamelijk met kinderen en jongeren met:
 – taalproblemen/ taalstoornissen
 – leerproblemen/ leerstoornissen op gebied van lezen en/ of schrijven: dyslexie; dysorthografie
 – problemen rond aandacht en concentratie

Lidmaatschappen
Leen is lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL). Zij is eveneens geconventioneerd, wat betekent dat zij zich ertoe verbindt de tarieven te volgen die opgelegd worden door het RIZIV.