Specialisatie
Klinisch Psycholoog
Relatie- en gezinstherapeut (i.o.)

Contact
09 278 45 95
shana@tater.be
Dreef 1 bus 0101
9850 Merendree (Nevele)

Het merendeel van de tijd staan we in contact met anderen. Wanneer er zich dan moeilijkheden voordoen binnen een partnerrelatie, een gezin, een vriendschapsrelatie, … kan dit een grote impact hebben. Je kan worstelen met o.a. gedachten en emoties en dit kan dan op zijn beurt een impact hebben op andere vlakken zoals bv. werk. Ook omgekeerd kan het je niet goed in je vel voelen een invloed hebben op hoe je omgaat met anderen. Niet enkel het nu is hierin belangrijk ook relaties uit het verleden kunnen een invloed hebben op hoe we vandaag functioneren. Relaties vormen met andere woorden een rode draad doorheen ons leven. Zij geven betekenis en zijn dan ook een belangrijk aanknopingspunt in therapie. 

Als relatie- en gezinstherapeut hou ik een open blik en tracht ik verschillende perspectieven binnen te brengen in therapie. Naast het werken rond de hulpvraag vind ik het belangrijk oog te hebben voor sterktes. Ik stem graag af met de cliënt of cliënten zodat we conform de verwachtingen samen op weg kunnen gaan.

Voor wie
Volwassenen en jongvolwassenen, koppels en gezinnen

Je kan bij mij terecht voor
Ziekte, verlieservaringen en rouw, existentiële vragen, levensfasemoeilijkheden, relationele moeilijkheden (o.a. verschillende toekomstvisie, verschil in kinderwens, fertiliteitsproblemen, seksuele problemen, …), echtscheidingsproblematiek en gezinsproblemen.

Meer info over opstart en verloop van therapie vind je hier.

Opleidingen

  • Master in Klinische Psychologie (Ugent, 2014)
  • Therapeutisch werken met verlies en rouw: een systemisch perspectief (KU Leuven, 2017)
  • Postgraduaat Partner-, Relatie- en Gezinspsychotherapie (2018 – heden)

Lidmaatschappen

    • Psychologencommissie
  • Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling