Shana Moons

Achtergrond
Shana is afgestudeerd in 2014 aan de Ugent als Master in de Klinische Psychologie. Onmiddellijk na het afstuderen is zij begonnen als psychologe op de dienst pediatrie en kinderhemato-oncologie in het Universitair ziekenhuis te Antwerpen. Nadien is zij teruggekeerd naar Gent om in AZ Sint- Lucas aan de slag te gaan met volwassen cliënten die een oncologische problematiek hebben. Momenteel werkt ze nog steeds in hetzelfde ziekenhuis maar focust ze zich op palliatieve patiënten en hun context; gaande van kinderen tot partners, ouders en grootouders. Passend bij de ziekenhuissetting volgde Shana in 2017 de jaaropleiding Therapeutisch werken met verlies en rouw: een systemisch perspectief, aan het Universitair Psychiatrisch Centrum K.U. Leuven. Aansluitend hierop en vanuit de invalshoek dat een diagnose niet enkel een impact heeft op de cliënt maar ook op zijn of haar omgeving startte ze in 2018 met de vierjarige postgraduaatopleiding, Partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie, aan de Universiteit Gent.

Werken vanuit een systeempsychotherapeutisch kader
Als systeemtherapeut gaat zij ervan uit dat een hulpvraag steeds uniek is en niet op zichzelf staat. Dit laatste wilt zeggen dat zij naast het individu ook oog heeft voor zijn of haar context. Men staat immers steeds in contact met anderen en interacties vormen een rode draad doorheen het leven; ze geven het leven betekenis en vorm.
Men maakt deel uit van verschillende systemen (bv. koppel, gezin, werkcontext, …) waarin er voortdurend een wederzijdse beïnvloeding is. Deze systemen kunnen een belangrijke rol spelen in het in stand houden van zorgen en moeilijkheden maar kunnen ook een bron vormen van kracht en hulp. Daarom wordt een hulpvraag benaderd vanuit verschillende perspectieven, maar is er ook oog voor sterktes en goedlopende terreinen. Deze sterktes kunnen een belangrijke impact hebben op hulpvragen, aanknopingspunten bieden voor verandering alsook perspectief en hoop creëren.

Doelgroep
Vanuit haar ervaring en opleiding werkt Shana met zowel (jong)volwassenen, koppels als gezinnen. Mogelijke thema’s waarrond zij samen met cliënten en al dan niet hun context op weg gaat: zelfbeeld, ziekte, verlieservaringen, existentiële vragen, levensfasemoeilijkheden, moeilijkheden binnen partnerrelatie (bv. verschillende toekomstvisie, verschil in kinderwens, fertiliteitsproblemen, seksuele problemen, … ), echtscheidingsproblematiek, en gezinsproblemen (opvoedingsondersteuning, nieuw samengesteld gezin, …).

Lidmaatschap
Shana is erkend door de Psychologencommissie. Door deze erkenning onderschrijft zij de deontologische code voor Psychologen.