contact
karen@tater.be
09 278 45 95
Dreef 1 bus 0101
9850 Merendree (Nevele)

Je kan bij mij terecht voor
Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen
Kinderen die weinig of niet spreken
Ondersteunde communicatie (SMOG, Leespraat, hulpmiddelen, …)

Karen behaalde een bachelor in de logopedie aan de Arteveldehogeschool (2006) en een master in de orthopedagogiek aan de UGent (2015). Tijdens haar stages en eerste werkervaringen werd ze gefascineerd door kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun communicatie met de omgeving. Na verschillende werkervaringen in het (buiten)gewoon onderwijs en als persoonlijk assistent start ze in mei 2019 bij Tater.

Ze heeft een grote interesse in communiceren met kinderen die niet (vlot) tot spreken komen. Ondersteunde communicatie, hulpmiddelen, SMOG, Leespraat, … zijn enkele vormen van ondersteuning waar Karen mee vertrouwd is.

Naast communicatie ondersteunt Karen ook kinderen die, om verschillende redenen, moeilijkheden hebben met eten. Dit kunnen baby’s zijn die het moeilijk hebben met (de overgang naar) flesvoeding of vaste voeding, kinderen met (een vermoeden van) autisme die het moeilijk hebben met de eetsituatie of kinderen waar het eten om een motorische reden moeilijk loopt. Ook wanneer er geen duidelijk aantoonbare oorzaak is, kijkt Karen graag mee naar mogelijke oplossingen. Waar nodig wordt samengewerkt met andere disciplines (diëtist, kinderarts, vroedvrouw, …)

Meer info over opstart en verloop van therapie vind je hier.

Opleidingen

  • Bachelor in de logopedie – Arteveldehogeschool Gent
  • Master in de Orthpedagogiek – Universiteit Gent

Meerdaagse vorming

  • SMOG-cursus voor professionelen, Gezin & Handicap
  • Eetproblemen bij autisme begrijpen en aanpakken, Thomas Fondelli