29/07/2020

Na de recent aangepaste maatregelen door de nationale veiligheidsraad willen we je graag meedelen dat face-to-face therapie mits het houden aan de veiligheidsmaatregelen (zie hieronder) nog steeds mogelijk is. Op dat vlak verandert er dus niets.

Dit is de situatie zoals ze vandaag is. Mocht daar verandering in komen dan brengen we jullie op de hoogte. Hou deze pagina in de gaten.

25/07/2020

Opgelet: In Deinze is het vanaf zaterdag 25 juli verplicht om een mondmasker te dragen in alle straten en pleinen in de bebouwde kom van Deinze centrum én van alle deelgemeenten (dus ook Merendree centrum)

Voor meer info: https://www.deinze.be/mondmaskers

UPDATE Corona-maatregelen 22 mei 2020

We zijn nooit echt volledig dicht geweest, maar we zijn blij jullie weer face to face te kunnen ontmoeten!

We willen op een aangepaste, veilige manier zorg bieden aan kinderen, jongeren, ouders, gezinnen en koppels.
Face to face gesprekken kunnen voor alle leeftijden mits het hanteren van een aantal richtlijnen:

– Bij het aanbellen op de praktijk, zal de therapeut de deur voor je komen openmaken. Op die manier hoef je zelf geen klinken vast te nemen en verkleinen we het gevaar op besmetting. We hanteren dezelfde wijze bij het buitengaan.

– We bewaren zo veel mogelijk het basisprincipe van social distancing. Wij vragen jullie die ook zelf te respecteren en afstand te houden van je therapeut.

– We vragen om bij het binnenkomen èn buitengaan de handen te wassen met water en zeep. Er zijn voldoende zeep en papieren handdoekjes voorzien.

– Bij speltherapie zal de therapeut een mondmasker en/of face shield dragen. Eventueel kan de cliënt dit ook doen, maar dit is geen verplichting!

– Het spelaanbod is verkleind opdat alles na gebruik kan ontsmet worden! De matten zijn verwijderd en vervangen door speeltegels die afwasbaar zijn na elke cliënt. Op deze manier proberen we zo goed mogelijk besmetting te voorkomen.

– Op het bureau is een plexischerm geplaatst voor optimale bescherming. Voor en na je komst worden de stoelen en bureautafel ontsmet door je therapeut. Er wordt gewerkt met beperkt materiaal dat steeds wordt ontsmet bij elk bezoek. Op momenten dat we niet achter het plexischerm zitten of waarbij de afstand van 1,5m niet kan worden gegarandeerd, vragen we jullie om een mondmasker te dragen.

– Voel je je ziek of iemand in je gezin? Vertoon je symptomen? Blijf thuis !
Aarzel niet om een sessie te annuleren! De regel om 24u vooraf te verwittigen bij annulatie vervalt.

– We proberen het contact met andere cliënten en ouders zo veel mogelijk te beperken. We plannen tijd, tussen de verschillende afspraken. Probeer dit ook te respecteren en niet vroeger naar de praktijk te komen dan nodig, of wacht even in de auto.

– We vragen ook om niet langer cash te betalen maar via overschrijving of een betalingsapp. 

Tot slot:

Voel je je onzeker of onveilig om toch opnieuw therapie op te starten in de praktijk? Hoewel we er alles aan doen om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren hebben we hier zeker begrip voor. Therapie kan ook vanop afstand. Vraag je therapeut om meer informatie en de mogelijkheden.

Heb je nog vragen bij dit bericht, contacteer je therapeut!

Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Keep calm, stay safe, be well… en wees welkom 


update 16/04/2020

Volgens de laatste richtlijnen wordt alle psychische zorg beschouwd als essentiële zorg. Geen enkele begeleiding hoeft daardoor nog uitgesteld te worden.

Vanuit onze praktijk willen we op een aangepaste manier zorg bieden aan kinderen, jongeren, ouders, gezinnen en koppels.
Het is en blijft een evenwicht zoeken tussen enerzijds onszelf, ons gezin, alsook jullie, onze cliënten, te beschermen tegen het virus en anderzijds levensnoodzakelijke aandacht geven aan de mentale gezondheid.

We werken zoveel mogelijk telefonisch of online. Soms is online werken echter niet mogelijk: je vindt geen rustige plek in huis om te praten en de nood aan een gesprek dringt zich op, je voelt je niet veilig bij online communicatie, het is onbekend,…In bepaalde omstandigheden zal een persoonlijk contact nog mogelijk zijn. Met in achtneming van de opgelegde richtlijnen m.b.t. hygiëne en afstand.
Voor de begeleiding van kinderen onder de 12 jaar zijn face-to-face gesprekken niet mogelijk omdat we tijdens speltherapie de hygiënische richtlijnen niet kunnen waarborgen. We proberen jullie vooral te ondersteunen via oudergesprekken in dit geval.

Bij elke vraag tot een gesprek bekijken we samen wat de meest vooruithelpende optie is.

Heb je vragen, tips of ideeën, aarzel niet ons te contacteren.

Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Keep calm, stay safe, be well…

update 19/03/2020

Na veel wikken en wegen en met gemengde gevoelens hebben we vandaag besloten om de groepspraktijk te sluiten tot nader orde. Dit om de risico’s op besmetting met het Coronavirus zoveel mogelijk in te perken en tegemoet te komen aan de vraag naar social distancing. Alle reeds gemaakte afspraken worden geannuleerd. Je zal telefonisch of per mail hiervan op de hoogte gebracht worden. Van zodra de situatie het toelaat om weer afspraken in te plannen contacteren we je.

Indien aangewezen en in nood kan je alle collega’s telefonisch bereiken. Eventueel kan er voor psychotherapie worden bekeken of een alternatief op afstand (via videocalling) tegemoet kan komen aan een nood of dringende hulpvraag.

Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Keep calm, stay safe, be well…  

update – 16/03/2020

Uiteraard mogen jullie er zelf als ouders voor kiezen om sessies te annuleren of geen verdere sessies in te plannen vanuit de voorzorgsmaatregelen en diverse oproepen in de media om zoveel mogelijk contact te vermijden. We hebben hier alle begrip voor en je kan kosteloos annuleren. 

Laat ons zorgvuldig en verantwoordelijk omgaan met deze maatregelen en goed voor elkaar zorgen!

INFOBERICHT N.A.V CORONA – 14/03/2020

Onze praktijk blijft open. Geplande sessies gaan door zonder tegenbericht. Enkele therapeuten zullen hun werkdagen – en uren wijzigen naar aanleiding van de oproep om zoveel mogelijk je eigen kinderen op te vangen. Indien er wijzigingen gebeuren zal je daar persoonlijk van op de hoogte gebracht worden door je therapeut. 

Om goed voor elkaar te zorgen hanteren we volgende maatregelen:

– We vragen om bij het binnenkomen èn buitengaan de handen te wassen met water en zeep.

– Voel je je ziek of iemand in je gezin ? Vertoon je symptomen? Aarzel niet om een sessie te annuleren! De regel om 24u vooraf te verwittigen bij annulatie vervalt.

– Om veel mensen te vermijden in de wachtzaal vragen we je om zo stipt mogelijk te komen. Indien je wil wachten tijdens therapie op je kind, vragen we je om dit in de wagen te doen en stipt je kind weer af te halen.

– We vragen ook om niet langer cash te betalen maar via overschrijving of een betalingsapp.

Laat ons zorgvuldig omgaan met deze maatregelen en goed voor elkaar zorgen!

Indien je nog vragen hebt, contacteer je therapeut!