Oro-faciale MyoFunctionele Therapie

Afwijkende en/of foutieve mondgewoonten oefenen een negatieve invloed uit op de ontwikkeling van het gebit en/of leiden tot gehoor- en articulatieproblemen.

Willen we de vorm van de het gebit veranderen, dan moeten we beginnen met het veranderen van de functie van de betrokken spiergroepen. Dit heet oro-faciale myofunctionele therapie of OMFT. 

Wat zijn afwijkende of foutieve mondgewoonten?

 • duimzuigen, lang fopspeengebruik, nagelbijten
 • de gewoonte om langs de mond te ademen, waarbij de lippen open blijven
 • foutief slikken
 • tong tussen/ tegen de tanden bij het spreken – ook wel lispelen genoemd.

Wat zijn mogelijke gevolgen van deze gewoonten?

 • regelmatig last van oorontstekingen
 • frequent verkouden
 • donkere kringen rond de ogen
 • open beet en/of scheve tanden

Kinderen die gedurende een lange periode op hun duim zuigen kunnen een open beet ontwikkelen

Hoe kunnen we dit aanpakken?

Herken je één of meerdere van deze signalen? Dan kan je terecht bij jouw logopedist

Als logopedisten willen wij deze foutieve gewoonten afleren. Door het geven van gerichte oefeningen voor de spieren in en rond de mond (vb. tongoefeningen). Zo pakken we de negatieve invloed op het gebit aan, want willen we de vorm van het gebit veranderen, dan moeten we beginnen met het veranderen van de functie van de betrokken spiergroepen.

Bij deze therapie is de inzet van de cliënt belangrijk. Zonder dagelijks oefenen heeft deze therapie geen zin. Een gewoonteverandering vergt tijd en moeite, maar door het afleren van deze verkeerde mondgewoonten is de kans op een blijvend resultaat groter. Vaak is er bijkomend een orthodontische behandeling nodig. Deze heeft pas ten volle nut als verkeerde mondgewoonten aan de oorzaak hiervan ook aangepakt worden. 

Heb je nood aan meer informatie of wens je een behandeling op te starten en je tong te trainen?
Dan kan je terecht bij: Leen Van Braeckel

meer info online vind je hier:

OMFT: informatie over afwijkende mondgewoonten en de taak van de logopedist hierbij.

 • Lispelen; Waarom is het zo moeilijk af te leren?
 • Open beet: Hoe ontstaat een open beet?
 • Mondademen: Waarom we beter door onze neus ademen.