werkwijze

Aanmelden

U kan zich op eigen initiatief of op verwijzing (arts) telefonisch aanmelden op 09/278 45 95. 

We verkennen daarbij kort uw  specifieke vraag.  Er zal samen met u gezocht worden naar een geschikt moment voor een eerste gesprek.

Eerste gesprek

Tijdens een eerste gesprek wordt er uitgebreider stilgestaan bij uw persoonlijke situatie. We brengen uw klachten in kaart maar hebben zeker ook aandacht voor andere thema’s (gezin, werk, vrije tijd, gezondheid). 

U krijgt ook de ruimte om vragen te stellen en/of eigen thema’s aan te brengen.

Begeleiding

In overleg met u proberen we een aantal doelen voorop te stellen en schetsen we hoe we samen deze doelen proberen te bereiken.  Regelmatig evalueren we het proces.

Geef een reactie