Aanmelding en intake

Je kan je op eigen initiatief of op verwijzing (arts, andere hulpverlener) aanmelden. Tijdens de eerste gesprekken beluisteren we jouw verhaal. De klachten en sterktes worden in beeld gebracht. We verkennen daarbij jouw verleden en huidige situatie.

Begeleiding

We onderhandelen een voor jou geschikte aanpak en formuleren samen gewenste doelen.
We baseren ons daarbij op de meest recente, wetenschappelijk onderbouwde gedragstherapeutische principes (voor meer info www.VVGT.be). We belichten specifiek de samenhang tussen jouw denken, voelen en handelen en jouw individuele leergeschiedenis. Naast het praten en denken over, gaan we ook actief aan de slag met allerhande oefeningen.
Regelmatig evalueren we het proces.