Specialisatie
Klinisch Psycholoog
Experiëntieel en Ontwikkelingsgericht psychotherapeut

Contact
09 278 45 95
leen@tater.be
Dreef 1 bus 0101
9850 Merendree (Nevele)

 

Je mag zijn wie je bent
om te worden wie je bent
maar nog niet kunt zijn.
En je mag het worden
op jouw manier
en in jouw tijd.

Anna Terruwe

Kinderen en jongeren maken gebeurtenissen (echtscheiding, overlijden, pesten, ziekte, …) mee die een grote impact kunnen hebben op hun gevoel en beleving. Soms zijn er echter minder duidelijke redenen waarom een kind of jongere zich minder goed voelt. Sommige van deze gevoelens zijn van voorbijgaande aard, andere hebben professionele hulp nodig.

Als therapeut stel ik de beleving/ervaring centraal. Kijken vanuit een ontwikkelingsperspectief naar kinderen en adolescenten laat toe om eventuele vastgelopen processen in de ontwikkeling vast te stellen en hier verder procesmatig met aan de slag te gaan. In therapie wordt afhankelijk van de leeftijd met speltherapie en/of gesprekstherapie gewerkt. Aangevuld met creatieve methodieken en actiemethodieken (zoals psychodrama) afhankelijk van de interesse van je zoon of dochter. De relatie tussen therapeut en cliënt is het belangrijkste instrument. Therapie is niet enkel een verhaal of proces liggend bij de therapeut, maar een proces van alle betrokken partijen. Therapie is een SAMEN –verhaal! 

Voor wie
Peuters, kleuters, lagere schoolkinderen, jongeren en hun context. Alsook studerende jong-volwassenen.

Je kan bij mij terecht voor
Angsten, woedebuien, overprikkeling, trauma, zelfvertrouwen, echtscheiding, rouw, zelfbeeld, sociale vaardigheden, faalangst, pestproblematiek, depressie…
Naast emotionele en gedragsproblemen kan er ook ondersteuning worden geboden mbt opvoedingsproblemen rond slapen, eten, opstandig gedrag, zindelijkheid, …

Meer info over opstart en verloop van therapie vind je hier.
Meer info over werken in groep aan weerbaarheid en sociale vaardigheden vind je hier.

Diagnostisch onderzoek
Binnen de praktijk kiezen we ervoor om diagnostisch onderzoek niet te zien als iets alleenstaand, maar kaderend in een groter geheel van diagnostiek met een beschrijvend onderzoek, een belevingsonderzoek en doorverwijzing naar een kinderpsychiater of neuroloog.

Over Leen
Sinds 2015 vervoegt Leen ons Taterteam. Hiervoor deed ze reeds ervaring op in een gespecialiseerde voorziening voor kinderen en jongeren met autistische en psychotische kenmerken. Ze werkte jarenlang in een dagcentrum van de Bijzondere Jeugdzorg waar ze intensief aan de slag ging met kinderen, jongeren en hun gezin in een problematische opvoedingssituatie. Op de kinder – en jeugdpsychiatrie te Sint-Niklaas werkte ze als therapeut op de crisisafdeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

 Opleidingen

  • Licentiaat Klinische Psychologie (Ugent, 2005)
  • Gezinsbegeleiding (Samenwerkingsverband CVO VSPW Kortrijk en KATHO – IPSOC, 2007-2009)
  • Experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder – en jeugdpsychotherapie (Universiteit Antwerpen, 2013-2017)

Verder volg ik geregeld studiedagen of korte vormingen: Van verhalen en poppen (duplo-opstellingen), Trajectdeskundigheidsbevordering: Handelen in verontrustende situaties, Suïcidepreventie, ABFT (introductie), …

Lidmaatschappen

  • Psychologencommissie
  • VVCEPC