Tarieven logopedie

De logopedisten zijn geconventioneerd. Dat wil zeggen dat ze de tarieven gebruiken die het RIZIV oplegt (geldig vanaf 1 januari 2021).

  • Onderzoek per 30 minuten: € 33,16
  • Behandeling van 30 minuten: € 28,33
  • Behandeling van 60 minuten: € 56,89
  • Evolutiebilan (vast bedrag): € 47,27

We bekijken samen met jou of je in aanmerking komt voor terugbetaling van onderzoek en/of behandeling.

Wordt er een behandeling aan huis of op school voorzien? Dan vragen we een kilometervergoeding. Deze verplaatsingskosten worden niet terugbetaald door het ziekenfonds.

Kan je wegens omstandigheden niet aanwezig zijn op het afgesproken moment? Verwittig dan zeker 24 uren op voorhand. Ook wanneer je kind niet op school aanwezig is, bijvoorbeeld omwille van een uitstap, vragen we de therapeut tijdig te verwittigen. Wanneer de therapeut niet tijdig verwittigd wordt, zal de therapie aangerekend worden. Deze sessie wordt uiteraard niet terugbetaald door het ziekenfonds.

Tarieven psychologie

  • Sessie van 55 minuten: € 55 
  • Sessie van 90 minuten: € 80 

De meeste mutualiteiten bieden onder bepaalde voorwaarden een terugbetaling aan voor een deel van de therapiekosten. Het Vlaams Patiëntplatform toont op hun website een overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds biedt voor psychotherapie.

Kan je wegens omstandigheden niet aanwezig zijn op het afgesproken moment? Verwittig dan zeker 24 uren op voorhand. Wanneer de therapeut niet tijdig verwittigd wordt, zal de afspraak aangerekend worden.