Eerste gesprek, onderzoek en therapie

Heb je een vraag of werd je naar ons doorverwezen? Neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op. Wij luisteren naar je vraag en plannen indien gewenst een eerste gesprek.

Eerste gesprek

Tijdens een eerste gesprek luisteren we naar jouw vragen. We informeren je over het onderzoek, de tarieven en de mogelijkheden tot terugbetaling. Breng alvast twee kleefbriefjes van jouw ziekenfonds mee.

Je krijgt van ons een voorschrift voor logopedisch onderzoek, dat je huisarts (of een arts-specialist) invult. 

Logopedisch onderzoek

We onderzoeken de aard en de ernst van het probleem. Dit kan via vragenlijsten, tests, observaties en gesprekken. Hiervan maken we een verslag voor je op. We bespreken samen de resultaten en de opstart van therapie.

Na dit gesprek ga je, met het logopedisch verslag bij een arts-specialist voor een voorschrift voor logopedisch behandeling.

Therapie

Binnen onze praktijk leggen we volgende klemtonen in onze werking:

  • Het welbevinden van de kinderen staat centraal. Als dit goed zit, kunnen we veel meer vooruitgang maken.
  • Wij vinden het belangrijk om tijdens therapie te kijken naar wat al goed gaat, om van daaruit de volgende stap te nemen.
  • We houden bij de hulpvraag ook rekening met de impact die een probleem heeft op het dagelijks leven.
  • We betrekken de kinderen én ouders bij het stellen van haalbare doelen.
  • Wanneer het nodig of mogelijk is, gebruiken we hulpmiddelen tijdens de therapie. We kijken samen hoe die ook thuis en op school gebruikt kunnen worden.
  • We vinden het een meerwaarde wanneer ouders tijdens de therapie aanwezig kunnen zijn. Niet enkel om te kijken, maar ook om actief mee te werken aan het traject van hun kind.

Praktisch

Therapiesessies duren een half uur of een uur. 

De behandelingen gaan bij voorkeur door in de praktijk. Hier kunnen we rustig werken en hebben we het nodige materiaal. We gaan uitzonderlijk op huisbezoek bij hele jonge kinderen.

Kan je niet aanwezig zijn? Verwittig dan zeker 24 uren op voorhand je therapeut. Niet komen, zonder te verwittigen zal worden aangerekend. Deze sessie wordt uiteraard niet terugbetaald door het ziekenfonds.