Aanmelding
Je kan op eigen initiatief of op doorverwijzing telefonisch aanmelden op 09 278 45 95. Bij voorkeur op weekdagen tussen 17u30 en 19u30.

Tijdens deze aanmelding verkennen we samen kort je specifieke hulpvraag om na te gaan of we hier rond op weg kunnen gaan. Indien ik denk dat ik niet de meest geschikte psycholoog voor jou ben, zal ik een gepaste doorverwijzing voorstellen. Daarnaast wordt er nagegaan of jou al dan niet alleen wenst te komen en of het zinvol zou kunnen zijn moesten er nog familieleden kunnen aansluiten.

Eerste gesprek

  1. Aangezien we samen op weg gaan is het belangrijk dat er vertrouwen en een veilig gevoel kan ontstaan.
    Daarom wordt er tijdens een eerste gesprek tijd gemaakt om elkaar te leren kennen los van de zorgen, maar van persoon tot persoon.
  2. Daarna wordt er uitgebreid stilgestaan bij de hulpvraag en wordt deze concreet in kaart gebracht. Alsook is er ruimte voor sterktes, goedlopende terreinen en hulpbronnen.
  3. Afsluiten doen we met hoe we de samenwerking vorm kunnen geven, wat de verwachtingen zijn en welke doelen er bereikt willen worden. Tot slot worden ook eventuele praktische zaken besproken.

Begeleiding
Centraal in de begeleiding staan een open dialoog, betekenisgeving en doelgerichtheid.

De eerste gesprekken bestaan doorgaans uit het verder uitdiepen van de hulpvraag om dan de vooropgestelde doelen concreter te gaan formuleren. Deze doelen kunnen doorheen de verschillende sessies evolueren.
Tijdens verdere gesprekken wordt er gewerkt aan bewustwording van beïnvloeding, interacties, perspectieven en de impact hiervan. Er zal ruimte gecreëerd worden voor nieuwe perspectieven die aansluiten bij de leefwereld van het individu of het systeem.

Regelmatig zal er een evaluatie plaatsvinden en kan de therapie bijgesteld worden aan de verwachtingen van de cliënt(en) op dat moment.